torstai 7. maaliskuuta 2013

Miksi yritykset menevät nurin?

Miksi useimmat yritykset kaatuvat? Mitkä ovat syynä siihen että yritys menee nurin? Oli kyseessä iso tai pieni yritys? Seuraavassa lueteltu pääpointteja, jotka ovat elintärkeitä tuottavan yrityksen toimivuudelle. Perusasioiden äärelle:

1. Tuote/Palvelu
Jotta yritys voisi menestyä, tulee sillä olla sellainen tuote, jota asiakkaat haluavat ostaa. Ei pelkällä hyvällä liikeidealla ole paljonkaan arvoa, jos tuotetta ei myydä. Hyvä tuote on sellainen, jolla saadaan asiakkaan tarpeet tyydytettyä. Yksinkertaisuudessaan tapahtumaketju on seuraava: tunnistetaan asiakkaan tarve ->, luodaan tarpeita vastaava tuote ja ->sovitaan kauppa.

2. Kassavirta
Hyvä tuote tuottaa kassavirtaa. Kassavirta pitää yrityksen mukana rahapelissä. Jos kassavirta loppuu, johtaa se vaikeuksiin ja ennen pitkää konkurssiin. Mikä sitten tuottaa kassavirtaa? Myynti. Yrityksen pitää myydä, mikäli se haluaa tuloja. Yrityksen tulisi käyttää rahaa asioihin jotka tuottavat kassavirtaa.

3. Pääoma
Menestyvän yrityksen tulee tavoitella kasvua ja kasvuun tarvitaan pääomaa. Menestyksen tiellä voi olla pääoman puute, jos yrityksellä ei ole omaa pääomaa ja se joutuu turvautumaan vieraaseen pääomaan, kassavirran merkitys korostuu. Virhe arviointi vierasta pääomaa otettaessa sekä kassavirran hiipuminen johtaa yleensä vaikeuksiin.

4. Asiakkaat
Jotta yritys saisi tuloja, tarvitsee se asiakkaita. Moni yritys liian helposti unohtaa olemassa olevat asiakkaat keskittyessään uusien asiakkaiden hankintaan ja pahimmassa tapauksessa menettää jo olemassa olevat asiakkaat. On syytä kuitenkin muistaa, että uusien asiakkaiden hankinta on aina kalliimpaa kuin huolehtiminen jo olemassa olevista asiakkaista. 

5. Visio
Yritys, jolta puuttuu visio on tietämätön minne yrityksen suunta on menossa tai minne sitä ollaan viemässä. Isot strategiamuutokset vaativat paljon rahaa ja vievät aikaa. Otetaan esimerkki kaikkien tuntemasta Nokiasta. Elopin tullessa nokkamieheksi kärsi Nokia historian suurimman kurssilaskun ja lamautti kassavirran. Kysymys on, onko Elopilla ja muulla johtoryhmällä tarpeeksi vahva visio, jolla kelkka saadaan käännettyä?

Menestyneillä yrityksillä on vahva visio ja he harvoin muuttavat strategiaansa. Yritykset, jotka muuttavat strategiaansa usein antavat helposti epäluotettavan imagon itsestään.

6. Tiimi
Jos haluat menestyvän yrityksen tulee sinun hankkia itseäsi parempia ihmisiä ja rakentaa tiimi, jolla voidaan hyödyntämällä kaikkien ominaisuuksia ja taitoja saada aikaan parempia tuloksia. On parempi saada 10% miljoonasta kuin 100% nollasta.

7. Yhteistyö
Tämän päivän tietoyhteiskunnassa, jossa maailman rajat ovat "kaventuneet" ja yhteydenpito on sekä nopeutunut että tullut myös paljon vaivattomammaksi, korostuu yhteistyö kilpailemisen sijaan. Useat yritykset ovat sulautuneet yhteen muodostaen isomman yhtiön. Tätä tapahtumaa voidaan kutsua myös fuusioksi. Et voi menestyä tekemättä yhteistyötä. Yhteistyötä tarvitaan joka alueella, työkavereiden, asiakkaiden, kilpailijoiden, viranomaisten, ihan kaikkien kanssa.

Menestystä päivääsi!
Petri Rastas

Blogitekstisuositus

8 Totuutta Elämästä

Vuosi 2015 oli matkustamisen ja tutkimisen vuosi. Nyt on hyvä laatia hieman yhteenvetoa havainnoista matkan varrelta. 1. Teknologia on ke...