torstai 23. toukokuuta 2013

Oppiminen

Oppiminen on elinikäinen prosessi ja se on välttämätöntä. Oppimista tarvitaan selviytymään tilanteista. Opiskelu ja oppiminen eivät ole vain tiedon hankintaa. Meidän tulee oppia erilaisia taitoja ja myös asenteita, tunteita ja käyttäytymismalleja. Jotta oppisimme, tulee meidän tuoda oppimamme käytäntöön. Eli meidän tulee tehdä asioita. Oletko kuullut sanonnan ”tekemällä oppii”? Se on juuri näin. Oppimisen intensiteetti kasvaa huimasti kun tuot oppimasi käytäntöön ja alat tekemään. Mitä oppiminen on? Oppiminen on havaitsemista. Oppiminen on muistamista. Muistia voit myös kehittää erilaisilla muistitekniikoilla. Oppiminen on pohdiskelua. Pohditaan mielessämme erilaisia tapahtumia ja niiden mahdollisia seurauksia, syy ja seuraus-suhde. Oppimalla uusia tietoja muutetaan olemassa olevia vanhoja tietoja, pyrimme korvaamaan vanhat tiedot uusilla tai vahvistamaan jo hyväksi opittua.

Toisinaan me opitaan ”kantapään kautta”. Tähän liittyy aina kokemusperäinen oppimiskokemus. Se pohjautuu prosessiin, jossa tarkastellaan tuloksia. Jos tulokset ovat sitä mitä lähdettiin hakemaan, on oppimisprosessi onnistunut, jos näin ei ole, olemme oppineet sen mitä ei pidä tehdä jatkossa, tarkasteltaessa niitä tuloksia joita olemme hakemassa. Onnistunut oppimiskokemus tuottaa mielihyvää. Oppimisprosessia ohjataan tietoisesti. Onnistunut oppimiskokemus muodostuu pysyväksi ja pitkäkestoiseksi. Mekaaninen oppiminen unohtuu nopeasti. Esimerkiksi voit opetella jonkun laulun sanat toistamaan ulkoa, mutta unohdat ne nopeasti. Jotta oppisimme, on sille annettava merkitys, muutoin emme opi. Oppiminen on prosessi, joten se vaatii oman aikansa. Mitä on tuloksellinen oppiminen?

Tuloksellinen oppiminen:

  • Oppiminen koettava mielekkäänä ja henkilökohtaisesti tärkeänä

  • Omaksuttavien periaatteiden soveltaminen käytäntöön 
  • Opittava asia omaksuttava kokonaisuutena
  • Oppimisprosessin tulee tuottaa onnistumisia, kokemuksia onnistumisesta, onnistumiskokemuksia


Iloa uuden oppimiseen,
Petri Rastas

Blogitekstisuositus

8 Totuutta Elämästä

Vuosi 2015 oli matkustamisen ja tutkimisen vuosi. Nyt on hyvä laatia hieman yhteenvetoa havainnoista matkan varrelta. 1. Teknologia on ke...