torstai 10. huhtikuuta 2014

Valuuttajärjestelmä osa2

Mikäli valuuttajärjestelmää ei muuteta, merkitsee se teollisen kulttuurin loppua. FIAT - rahajärjestelmä ei toimi, mutta surulliseksi asian laidan tekee se, että järjestelmän ylläpitäjät eivät halua myöntää sitä tosiaa, ettei nykyinen rahajärjestelmä toimi.

Päättäjät käyttävät sanontaa: "elvytyspolitiikka". Mitä tuo elvytys on, se on velan ottamista, jolla maksetaan entistä velkaa. Velan ottamisessa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta jos sitä ei osata käyttää oikein, voi tulokset olla turmiolliset, joissa usein maksumiehenä ovat juuri siellä pyramidin alimmalla tasolla olevat henkilöt tai kuten suuresti arvostamani taloustoimittaja Jan Hurrin sanoin "ravintoketjun" http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2014/04/09/taman-takia-sinakin-maksat-asunnostasi-liikaa/20145018/12.

FIAT - rahajärjestelmä on ihmisten luoma ja ihmiset voivat myös sen muuttaa. Miksi se ei sitten toimi? FIAT - rahajärjestelmää on käytetty väärin.

Jos ajattelee luonnonlakia ja kultaa. Kulta on rahan luonnollinen muoto. Kaikki kaivettu kulta on varastoituna maan päällä. Tärkeää on, että kultavaranto kasvaa vuosittain n. 1,75 %, joka on lähes saman verran kuin maailman väestönkasvu. Tästä seuraa, että kullan ostovoima pysyy vakaana pitkiä ajanjaksoja, koska kysynnän ja tarjonnan suhde on tasapainossa.

Jotta ihmiset olisivat vapaita, on oltava terve rahajärjestelmä. Kulta tuo vapauden, koska sen arvoa poliitikot eivät voi säädellä. Ihmisen säätelemien rahaprosessien seurauksena kansa on velkaantunut rajusti kaikissa yhteiskuntaluokissa.

Velkaa pidetään "luonnollisena". Se ei kuitenkaan ole, vaan velka on yksi orjuuden muoto.

Mutta kuinka moni kritisoi sitä? Mitä velkaantumiselle pitäisi tehdä?

Verojärjestelmää tulisi uudistaa. Nyt verotetaan kaikkea, sitä mitä tuotetaan ja lisäksi sitä mitä kulutetaan, jopa verotetaan sitä kun kuollaan. No ei sitä itse kuolemaa veroteta, mutta perintöä verotetaan. Olisiko edistyksellisempää verottaa siitä mitä kulutamme?

Takaisin kultakantaan siirtymistä pidän kuitenkin epätodennäköisenä, koska se jakaisi varallisuuden uudestaan tavalla, jota en uskalla edes ajatella ja toisaalta valtava kultareservi on vain läjä tuottamatonta pääomaa.

Platonin mukaan yrityksen sisällä oleva palkkaero saisi olla korkeintaan nelinkertainen http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2011/01/17/rikkaalle-riittaa-nelinkertainen-palkka/2011639/12. Pankkiiri JP Morgan julisti 20-luvulla, että 20:1 oli sopiva palkkaero.

Nykyään monikansallisessa yhtiössä luku voi olla 500:1 tai jopa 1000:1. Jos suhdeluku on 500:1, voidaan sanoa, että rikkaat ja köyhät eivät enää ole lajitovereita. Eivät ole enää saman yhteisön jäseniä. Heillä on aivan eri intressit.

Bisneksessä tarvitaan kilpailua, mutta pelin pitää olla reilua. Onko peli reilua jos monopoli määrää hinnat? Talouskriisistä maksavat kaikki muut kuin ne, jotka aiheuttivat sen.

Kapitalismi on hyvä, mutta nykysuuntaus on järkyttävä, joka on vääristänyt kapitalismin periaatteet. Kysymys on minkälaista kapitalismia tai markkinataloutta me haluamme?

Itsenäinen raha, tuloverotuksen korvaaminen kulutusverolla ja työntekijäomisteiset yritykset olisivat pohja luoda talous, joka ei tarvitsisi jatkuvaa kasvua velkojen korkojen maksamiseksi.

Olemme kestäneet vuosisatoja "vapaita markkinoita", mutta meistä ei ole tullut vapaita.

Näihin pohdintoihin,
Petri Rastas

Blogitekstisuositus

8 Totuutta Elämästä

Vuosi 2015 oli matkustamisen ja tutkimisen vuosi. Nyt on hyvä laatia hieman yhteenvetoa havainnoista matkan varrelta. 1. Teknologia on ke...