maanantai 12. tammikuuta 2015

Asuntosijoittajaksi yksityishenkilönä vai osakeyhtiönä?

Tämä kysymys tulee eteen aina aika-ajoin, yleensä silloin kun asuntosijoittamisesta kiinnostunut henkilö on ottamassa ensimmäisiä askelia kohti asuntosijoittajaksi.

Tämä on erittäin hyvä kysymys, mutta minkälaisella tulokulmalla sitä lähestytään? Useimmissa tapauksissa kyseessä on verotukselliset syyt. Haluan kuitenkin tässä tekstissä ottaa esiin myös muita näkökulmia.

Mielestäni on syytä ensin pohtia kysymystä miksi haluaa sijoittaa? Sen jälkeen voidaan miettiä sitten niitä keinoja, millä tavalla sijoittaa?

Syy miksi haluat sijoittaa on oltava tärkeä ja merkityksellinen. Raha ei kelpaa vastaukseksi. Raha on vaihdannan väline, keksi joku parempi syy miksi haluat sijoittaa?

Yksityishenkilönä sijoittaminen ainakin alussa on mielestäni järkevämpää useasta eri syystä. Tässä kolme pointtia:

1. Lainan saanti on yleensä helpompaa yksityishenkilönä kuin yrityksen ja siksi toisekseen, lainan marginaalit ovat yrityksellä aivan eri luokkaa kuin yksityishenkilöllä.

2. Laina-ajat pitkiä, yksityishenkilö voi saada sijoitusasunnon jopa 25 vuoden laina-ajalla. Yritys voi vain haaveilla noin pitkistä laina-ajoista. Yrityksen laina-ajat liikkuvat yleensä 5 - 10 vuotta.

Turmiollinen laskukaava:
lyhyt laina-aika + velkavipu + korkea lainan korko = negatiivinen kassavirta

Nopeammin tai hitaammin negatiivinen kassavirta tappaa bisneksen.

3. Kevyempi hallinto. Yksityishenkilön kirjanpito on yksinkertainen, vuokratuloista vähennetään vastikkeet, tulonhankkimislainan korot, sekä muut mahdolliset asuntosijoitustoimintaan kohdistuneet kulut, esim. valmennukset, postituskulut, matkakulut asunnoille jne.

Yksityishenkilö maksaa tulosta kaikkien vähennyskelpoisten kulujen jälkeen pääomatuloveroa 30% siihen asti kunnes tulot ylittävät 30 000 euroa. Yli menevästä osuudesta maksetaan 33%.

Osakeyhtiön verotus on määritelty osakeyhtiölaissa. Yhtiö maksaa tuloksestaan yhteisöveroa 20% voimassa olevan verolain mukaan.

Mikäli nostat yrityksestä palkkaa, verotetaan tätä normaalin ansiotuloveron mukaan. On myös huomioitava palkansivukulut, jotka yhtiö on velvoitettu maksamaan. Mikäli nostat yhtiöstä osinkoja, verotetaan osinkoja voimassa olevan lain mukaan.

Mikäli sinut tulkitaan yrittäjäksi, tulee sinun maksaa myös yrittäjäeläkemaksut (YEL).

Yhtiö on myös velvollinen järjestämään kirjanpidon, joka lisää kustannuksia. Kirjapidosta voit pyytää tarjouksia eri tilitoimistoista.

Kaikista yhtiön suuremmista transaktioista on järjestettävä hallituksen kokous. Toisin sanoen, kun yhtiö päättää ostaa tai myydä kohteita, tulee sillä olla hallituksen päätös.

Sijoittajana sinä teet itse päätökset miten haluat sijoittaa, mutta jos strategia on "osta ja pidä" vahvan kassavirran puolella niin järkevämpää mielestäni on aloittaa yksityishenkilönä, kuin perustaa yhtiö. Mikäli sinulla on miljoona euroa sijoitettavaa niin silloin kysymykseen voi tulla osakeyhtiön perustaminen.

Seuraavassa tekstissä avataan niitä pointeja milloin yhtiönä sijoittaminen on järkevää.

Menestyksellistä vuotta 2015
Petri Rastas

Blogitekstisuositus

8 Totuutta Elämästä

Vuosi 2015 oli matkustamisen ja tutkimisen vuosi. Nyt on hyvä laatia hieman yhteenvetoa havainnoista matkan varrelta. 1. Teknologia on ke...