tiistai 13. tammikuuta 2015

Yhtiön perustaminen ja apportti

Sijoitusyhtiötä perustettaessa on syytä huomioida mitä veroseuraamuksia syntyy, kun yksityisomistuksessa olevat varat siirretään apporttina perustettavaan yhtiöön.

Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta. Työsuoritusta koskeva sitoumus ei kuitenkaan voi olla apporttiomaisuutta.


Vastineeksi sijoittaja saa perustamansa yhtiön osakkeita.


Varainsiirtovero


Uusi yhtiö on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa siirretyistä varoista. Varallisuuden arvo on sen hetken käypä arvo. Varainsiirtovero riippuu onko kyseessä osakkeita vai kiinteistöjä.


Varainsiirtovero asunto-osakkeissa on 2% ja kiinteistöissä 4%. (osakeyhtiöt 1,6%)


Vakuutuksia ja rahastoja varainsiirtovero ei kuitenkaan koske.


Varainsiirtoveron suuruus esimerkiksi 500.000 euron asunto-osakkeista on 10.000 euroa, jonka yhtiö on velvoitettu maksamaan.

Luovutusvoittovero


Apporttina sinä yksityisenä sijoittajana luovut omaisuudestasi siirtämällä omaisuutesi yhtiöön, tarkoittaa se sitä, että omaisuuden arvo tuloutuu sinulle yksityishenkilönä apportissa.


Esimerkiksi jos olet hankkinut asunnon hintaan 50 000 € ja luovutat sen apporttina perustettavaan yhtiöön. Luovutushetkellä asunnon käypä arvo on 80 000 €. Luovutusvoittoa laskettaessa hankintameno ja luovutushinta otetaan huomioon nimellisestä määrästään.


Näin ollen tulee sinun maksaa luovutusvoittovero 30 000 eurosta. Luovutusvoittoa verotetaan pääomatulona.


Esimerkiksi edellä mainittu varainsiirtoveron mukainen 500.000 euroa siirretään apporttina yhtiöön, josta vastineeksi sinä saat yhtiön osakkeita. Kuvitellaan, että olet hankkinut asunnot 350.000 euron hintaan aikanaan. Tulee sinun maksaa luovutusvoittovero 150.000 eurosta 48.600 euroa.

[(30.000€*30%)+(120.000€*33%) =48.600€]

Kannattaa tehdä tarkat laskelmat, mikäli aikomuksena on yhtiöittää sijoitustoimintasi.


Hymyillään kun tavataan!

Petri Rastas

ps. olethan lukenut jo edelliset tekstit, joissa käydään läpi asuntosijoittajan hyötyjä ja haittoja yksityishenkilönä vai osakeyhtiönä?


http://www.petrirastas.com/2015/01/asuntosijoittajaksi-yksityishenkilona.html


http://www.petrirastas.com/2015/01/milloin-kannattaa-sijoittaa-osakeyhtiona.html

Blogitekstisuositus

8 Totuutta Elämästä

Vuosi 2015 oli matkustamisen ja tutkimisen vuosi. Nyt on hyvä laatia hieman yhteenvetoa havainnoista matkan varrelta. 1. Teknologia on ke...